Varig tilrettelagt arbeid

Tiltaket er beregnet for personer som ikke kan få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Arbeidsressurser og kvalifisering skal utvikles hos den enkelte ved tilrettelagt arbeid.

Målgruppe

Tiltaket er rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Andre arbeidsmarkestiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Tiltakets innhold

Arbeidspraksis innebærer tilrettelagt arbeidstrening, kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler vil være sosialtrening, veiledning og motivering. Det skal utarbeides en plan for den enkelte deltakers ønsker, ressurser og utviklingsbehov.

Målgruppe

Arbeidspraksis kan bare tilbys yrkeshemmede med særlig usikker yrkesmessig forutsetninger og med behov for oppfølging.

KAPRO AS

Besøksadresse:
Fitnodatgeaidnu 66
9730 KARASJOK

Postadresse:
Postboks 134
9735 KARASJOK

Tlf: 78 46 61 11
Mobil:977 73525

post@vekst-kapro.no