Kapro A/S er et offentlig etablert

 

arbeidssamvirke som eies av Karasjok

 

kommune.

 

 

Bedriften har beliggenhet sentralt i

 

Karasjok kommune, ble formelt stiftet

 

13.oktober 1999 og registrert 13.

 

januar 2000 i foretaksregistret.