Servicetjeneste

  • Budtjeneste
  • Postkjøring til bedrifter
  • Plenklipping
  • Rydding og bortkjøring
  • Vaktmestertjeneste
  • Vedsalg, transport av ved
  • Utleie av bord, stoler og duk