Kapro bálvalusat / Kapro's tjester:

 

 

-Mannevarre avfallsstasjon for Finnmark Miljøtjeneste i åpningstiden hver mandag og

 

onsdag mellom kl.15.00 og 18.00.

 

 

-Postrute for 12 bedrifte

 

 

-Gressklipping og enkle ryddearbeider både for kommune, bedrifter og private.

 

 

-Makulereringsarbeid for bedriftene som ønsker den tjenesten i bygda.

 

 

 

Tjenesteytende og servicerelatert arbeid utgjør en større og større del av omsetningen

 

i bedriften.