Kapro AS

Bargovejolašvuođat / Arbeidsmuligheter

Arbeidsforberedende trening (AFT)


 

Arbeidsforberedende trening inneholder avklaring,

 

arbeidsutprøving, arbeidstrening og

 

opplæring.

 

 

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for de som

 

har behov for å jobbe i et skjermet og

 

tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase, før de

 

går over i arbeidstrening hos bedrifter i

 

ordinært arbeidsliv.

 

 

Målet med tiltaket er å styrke mulighetene for

 

deltakerne til å skaffe arbeid.

 

Innsøking via ditt lokale NAV kontor.

 

NAV Karasjok

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

 

 

Opprettholde og utvikle ressurser hos

 

arbeidstakere som har behov for tilrettelagt arbeid.

 

 

Arbeid og kvalifisering foregår gjennom produksjon

 

av varer og tjenester. Arbeidsoppgavene tilpasses

 

den enkeltes forutsetninger.

 

 

Vi tilbyr også mulighet til forsterkede VTA-plasser.

 

Disse plassene baseres på enkeltvedtak hos

 

kommunen.

 

Innsøking gjøres via NAV.

 

NAV Karasjok

Lærekandidat

 

Lærekandidatordningen er tilpasset de som ønsker

videregående opplæring i bedrift, men som ikke

har forutsetninger for å nå kravene til fag- og

svenneprøve. Målet med ordningen er at

lærekandidaten skal få delkompetanse i forhold til

et fagbrev, samt få utstedt et kompetansebevis

etter at kompetanseprøven er avlagt og bestått.

Det kan tas delmål fra flere fagplaner.