Formålet er arbeidssamvirke i offentlig

 

virksomhet samt andre attføringstiltak, og

 

ordinær produksjon av varer og tjenester.

 

Kapro oaiveulbmil / Kapros hovedmål:

 


«Arbeidssamvirke i offentlig virksomhet samt

 

andre attføringstiltak, og ordinær produksjon

 

av varer og tjenester.»

 

 

Kapro A/S har sin virksomhet innenfor

 

vaskeridrift, tekstilproduksjon,

 

trevareproduksjon, salg av ved, service- og

 

tjenesteyting og butikkutsalg,  Bedriften har

 

Karasjok kommune som sitt primære

 

kundeområde.

 

 

Kapro višuvdna / Kapro visjon:

 

 

«Utvikling gjennom arbeid.»